Opgepasst:

E Mëttwoch de 07. März 2018 um 20h00 gin déi défintiv Umeldungen op. Mir mussen leider nom Prinzip “1er arrivé, 1er servi” verfueren. Den 1. Acompte gëtt net rembourséiert falls een méi spéit ofspréngt.

Wéi mellen ech mech elo un? Et get 2 Méiglechkeeten:

 1. Eenzelumeldung
  • IST
  • Chef oder Participant déi als eenzeg aus hirem Grupp mat op den Jamboree ginn
 2. Gruppenumeldung
  • Chef mat Participants
  • Participanten aus engem Grupp ouni Chef musse vun enger Kontaktpersoun aus hirem Grupp ugemellt ginn.

Attention:

Les inscriptions définitives s’ouvriront ce mercredi, le 7 mars 2018 à 20h00. Nous devrons malheureusement distribuer les places d’après le système „1er arrivé, 1er servi“. Le 1er acompte est non-remboursable.

Comment s’inscrire? Les 2 possibilités:

 1. Inscription simple
  • IST
  • Pour les chefs ou participants individuels
 2. Inscription de groupe
  • Chef avec participants
  • Participants sans chef : Une personne de contact inscrit les participants.